O mnie

Nazywam się Robert Warwas, jestem dąbrowianinem, mam 42 lata. Razem z moją Żoną i rodziną mieszkam w Dąbrowie Górniczej.

 

Pochodzę z robotniczej rodziny, w której nadrzędnymi wartościami są: szacunek do każdego człowieka, Polska i ciężka praca.

 

Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych i studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji.

 

Wiem także co znaczy ciężka, fizyczna praca, ponieważ jako młody chłopak swoją pracę zawodową rozpocząłem w Hucie Katowice.

 

Od kilkunastu lat zajmuję się działalnością społeczną i polityczną. Prowadziłem biuro porad prawnych, które pomogło kilku tysiącom mieszkańców. Wspieram aktywnie środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Pomagam dąbrowskim stowarzyszeniom oraz organizacjom społecznym i sportowym.

 

Mieszkańcy docenili moją pracę społeczną i samorządową wybierając mnie w 2014 roku radnym Rady Miejskiej, a w 2015 roku Posłem na Sejm RP VIII kadencji.

 

Jako Poseł angażuję się w sprawy służące mieszkańcom oraz przyczyniające się do rozwoju Dąbrowy Górniczej, naszej małej Ojczyzny. Podejmuję szereg inicjatyw na rzec wsparcia i pomocy zarówno młodzieży jak i seniorów.

 

Zdecydowałem się kandydować w wyborach na urząd Prezydenta Dąbrowy Górniczej, ponieważ wiem, że w ten sposób mogę najskuteczniej wpłynąć na przyszłość Naszego Miasta i jego Mieszkańców.

 

Proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury w wyborach w dniu 4 listopada 2018 roku – Dąbrowa Górnicza może stać się MIASTEM RÓWNYCH SZANS tylko poprzez aktywne działanie Nas Wszystkich!